Heykel Grubu Eğlenceler ve Kutlamalar

//Heykel Grubu Eğlenceler ve Kutlamalar

Çanakkaledeki Çok Kolay Şubesi

Thumbnail image

 

Adana da Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu

 

Bir başka yönelim de, estetik ile sanat kuramının iki ayrı bilim olduğunu; sanat kuramının yalnızca sanatsal gelişme ve yaratma yasalarıyla, estetiğin ise yalnızca güzelliğin yasalarıyla ilgilenebileceğini öne sürmektedir. Örneğin, Pospelov, estetiksel olan ile sanatsal olan arasında kategorik bir ayrım yaparak, sanat kuramını estetiğin alanı dışına çıkarmakta, böylelikle de, estetiğin ancak genel, felsefi bir öğreti olabileceği sonucuna varmaktadır .

 

Hiç kuşkusuz, estetiği sanat kuramıyla bağımlı kılmak ya da sanattan yola çıkarak temellendirmeye çalışmak ne denli tek yanlı ya da genişletilmesi gereken bir tutuluşa, estetik ile sanatı birbirinden ayırmak da o denli yanlış ve kaçınılması gereken bir tutumdur. Bu nedenle, estetiği sanatla bir tutmayan, estetiğin alanını genişlemeye çalışan yönelimler ister istemez ağırlık kazanmaktadır.

 

Örneğin, burjuva estetik alanında «yorumlama estetiği»ne karşı çıkarak, estetiksel durumları yalnızca sanatın nesnesiyle sınırlandırmayan, estetiksel olanı ampirik yoldan nesnelleştirmeye çalışan M. Bense’nin «bildirişim estetiği».

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T17:47:52+02:00Ocak 1st, 2016|Heykel Grubu Eğlenceler ve Kutlamalar|Çanakkaledeki Çok Kolay Şubesi için yorumlar kapalı

Çanakkaledeki Atatürk Parkında Resim Şenliği nerede

Thumbnail image

 

140 Puan Alan Arkadaşlar

 

Nesnesi olmadığı için estetik biliminin de olamayacağını one süren «çözümsel estetik» düşüncesine bağlı kişilerin bu apaçık tutarsız görüşlerini bir yana bırakırsak, özünden farklı olmakla birlikte, gerek modern burjuva estetik düşüncesinde, Serek bilimsel maddeci estetik düşüncesinde, estetiksel ve sanatsal olanın kavranışına göre birbirinden ayrılan karşıt yönelirlerle karşılaşmaktayız.

 

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T16:48:59+02:00Ocak 1st, 2016|Heykel Grubu Eğlenceler ve Kutlamalar|Çanakkaledeki Atatürk Parkında Resim Şenliği nerede için yorumlar kapalı

Çanakkaledeki Çok Kolay Heykelcilik

Thumbnail image

 

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

Öte yandan, bilimsel maddeci estetikte, estetiksel olan ile sanatsal olanın birbirinden ayrılmayacağı, estetiğin bu ikisini birden içerdiği görüşü ağır basan bir yönelim olarak ortaya çıkmıştır.

 

Örneğin, Sovyet estetikçi I. Maza, genel bir kuram ya da bilim olarak estetiğin yalnız sanatı, daha doğrusu sanatsal kültürü değil, bir bütün olarak estetiksel kültürü içerdiğini söylemektedir .

 

 

 

J. Borev, estetiği dünyayı güzelliğin yasalarına göre özümlemenin, estetiksel özümlemenin en yüksek biçimi olarak, sanatta dünyanın imgesel olarak verilişinin en genel ilkeleri olarak tanımlarken , M. Kağan da estetiği gerçekliğin estetiksel olarak özümlenişinin, sanatsal kültürün genel gelişme yasallıklarının bilimi olarak tanımlamaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T15:52:15+02:00Ocak 1st, 2016|Heykel Grubu Eğlenceler ve Kutlamalar|Çanakkaledeki Çok Kolay Heykelcilik için yorumlar kapalı